Schoolschaak

Waar staat de info
die u interresseert?

Contact opnemen met de SO-ON

SO-ON, wie zijn dat?

Honderden kinderen

e SO-ON geeft op elf scholen schaakles. Dit gebeurt zowel binnen als buiten schooltijd. Hiermee bereiken we jaarlijks honderden kinderen, hetgeen sterk bijdraagt tot popularisering van de schaaksport in de regio.

Wetenschappelijk onderzoek
Je bent jong en je wint watScholen hebben een andere invalshoek. Er zijn een flink aantal wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de leereffecten van schaken op school. De resultaten zijn altijd positief. Leerlingen die schaken steken in velerlei opzichten gunstig af bij vergelijkbare leerlingen. Of het nu normale, hoogbegaafde of leerlingen met een leerachterstand zijn, en of hun school nu in een villawijk of een achterstandswijk staat. Sterke vooruitgang in rationele en creatieve denkvaardigheid, concentratievermogen en communicatieve vaardigheden zijn veelgenoemde leereffecten van schaakles op school. Dit alles is te lezen in wetenschappelijk onderzoek naar leereffecten van schaakles.

De SO-ON geeft aan de volgende scholen les:

Augustinus College
Boerhave
Borgman
Hoogkerk
Korrwegwijk
Lewenborg
Oosterpark
Paddepoel
Roling College
Stadspark
Vinkhuizen